Esterwegen 2021

Esterwegen.

Hierbij mag ik mij verheugen om weer onze grootlichtrit naar Esterwegen te mogen aankondigen.

Jaarlijks is er een rit van Valthermond (Emmen) naar de begraafplaats van de slachtoffers van het Nazi-bewind in Esterwegen. Dit doen wij onder zware bewapening van borstels, lappen en voldoende chemische middelen om het Vrijmetselaars monument weer fris en stralend uit te laten zien. Deze rit is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de beide Emmense loge’s De Korenaar en ’t Schienvat. Deze rit verheugd zich op steeds meer interesse van Broeders en Zusters uit binnen- en buitenland. Want daar aangekomen is het gebruik dat wij ons op de parkeerplaats van de begraafplaats treffen met Broeders uit Duitsland om gezamenlijk onze arbeid te verrichten. Behalve het poetsen en boenen gaan wij daar ook een korte ceremonie houden waarbij de rozen zullen worden gelegd en tevens zingen wij daar het Mohrsoldaten lied. Een lied dat daar vlakbij is gecomponeerd en ook in het kamp Esterwegen ten gehore is gebracht voordat de SS ook dit weer heeft verboden. Een lied dat wereldwijd bekend is geworden doordat het gebruikt is door de Internationale Brigades in de Spaanse burgeroorlog.

Na de arbeid gaan wij gewoontetrouw naar een gezellig terras (vesting Bourtange) om gezellig met elkaar iets te eten en te drinken. Daar eindigt het programma en kan een ieder weer vergenoegd huiswaarts keren wanneer hem of haar de tijd daar toe rijp acht.

Kosten rit

Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve hetgeen jezelf nuttigt op het terras.

Dit is een open rit en iedereen is welkom. Dames en profanen die via relaties verbonden zijn met de Vrijmetselarij en de gewoonten en mores van dezen onderschrijven zijn ook van harte welkom.

Overnachten (25-09-2021)

Er kunnen mensen bij mij overnachten maar die moeten  dan moet zelf een matje en slaapzak meenemen en kunnen op de vloer van een verwarmde ruimte slapen. Ook is het mogelijk een tentje mee te nemen en op mijn terrein in Valthermond te overnachten. Dit jaar wordt voor de tweede keer een barbecue, goulashketel en kampvuur georganiseerd voor de mensen die willen meerijden naar Esterwegen en de afstand te groot vinden om in een dag heen en weer te rijden. Uiteraard is het ook mogelijk wel aan de barbecue deel te nemen en dan in B&B te overnachten. De kosten voor de overnachting bij mij zijn gratis en voor de uitgebreide barbecue en vrij drinken en een stevig Bikers ontbijt zijn € 25,-.

Voor de overnachters en barbecue-ers geldt dat zij op zaterdag 25 september vanaf 15.00 uur welkom zijn op het terrein in Valthermond. Zij zullen aldaar opgevangen worden. De plaatsen hiervoor zijn beperkt (na aanmelding) en worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Meer info volgt na aanmelding via mail. Dit geld voor alle deelnemers. Vermeld bij je aanmelding of je alleen  de rit wilt meemaken en /of overnachting wel/niet met barbecue. 

Mailen naar jos.konig@gmail.com

26 september 2021

10.00 Vertrek vanaf Valthermond (Plek word na aanmelding via mail bekendgemaakt).

12.00 aankomst Esterwegen

Schoonmaken monument en een klein rituaal.

13.30 vertrek vanaf Esterwegen

14.00 aankomst Bourtange

15.00 einde

Mededeling voor broeders en zusters die aanreizen ’s ochtends op 26 September: Wie koffie wil hebben op de startplaats zal uiterlijk 9.00 aanwezig moeten zijn, omdat anders de tijd te krap word.

Voor meer informatie over het kamp:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Esterwegen

Voor meer info over de loge Libérte Chérie

https://de.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_ch%C3%A9rie

Info over het Moorsoldatenlied

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moorsoldatenlied

Het lied beluisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=oCzBkZTzMRs

Teksten en routes en nadere info volgen na inschrijving.

Inschrijven via mail bij jos.konig@gmail.com

Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve hetgeen jezelf nuttigt op het terras.

Dit is een open rit en iedereen is welkom

Broederlijke Groet Jos König

Die Moorsoldaten

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

De bewakers gaan heen en weer
Auf und nieder geh’n die Posten

Niemand, niemand kan erdoor komen!
Keiner, keiner kann hindurch!

Ontsnappen kost alleen maar het leven
Flucht wird nur das Leben kosten

De burcht is vier keer omheind
Vierfach ist umzäunt die Burg

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Maar wij zullen niet klagen
Doch für uns gibt es kein Klagen

Het kan niet voor altijd winter zijn!
Ewig kann’s nicht Winter sein!

Eens zullen we blij zeggen:
Einmal werden froh wir sagen:

Thuis, je bent weer van mij!
Heimat du bist wieder mein!

Dan trekken de moerassoldaten
Dann zieh’n die Moorsoldaten