Algemene rit informatie

Bericht voor deelnemers aan GrootLicht – activiteiten:

Het is U bekend dat GrootLicht!!! geen vereniging is in de zin van het Burgerlijk Wetboek c.a.
Er is derhalve geen bestuur, er zijn ook geen leden.
Uw deelname aan activiteiten van GrootLicht!!! is geheel voor Uw eigen risico.

Mensen die in enig verband van GrootLicht!!! activiteiten ontwikkelen als het uitzetten van routes, zijn ook niet aansprakelijk in civiele zin.

De activiteiten van GrootLicht!!! vinden plaats op de openbare weg. Dat betekent dat meerijders tijdens ritten kunnen worden gefotografeerd.
De foto’s kunnen, zulks uiteindelijk uitsluitend naar het oordeel van de beheerder, op de website van GrootLicht geplaatst worden.
Wanneer U niet het “risico” wilt lopen om op een foto op de website terecht te komen staat alleen de mogelijkheid om “niet deel te nemen”, voor U open.

Van groot belang voor uw en onze veiligheid:

1. Voer dimlicht

2. Rijd in “baksteenformatie”

3. Bewaar een korte maar veilige afstand

4. Laat geen “gaten” vallen

5. Haal niet onderling in

6. Volg het “carrousel rijden” (na instructie)

7. Een volle tank bij de start is “super!”

In “quiet areas” you will soon only be allowed to ride with quiet vehicles …