Esterwegen 2021

Hierbij mag ik mij verheugen om weer onze GrootLicht rit naar Esterwegen op 26 september aanstaande, te mogen aankondigen.

Wij proberen jaarlijks een rit te organiseren met als startpunt het logegebouw  ’t Schienvat’  in Emmen naar de begraafplaats van de slachtoffers van het Nazi-bewind in Esterwegen.
Dit doen wij onder zware bewapening van borstels, lappen en voldoende chemische middelen om het Vrijmetselaars monument weer fris en stralend uit te laten zien.
Deze rit is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de beide Emmense loge’s De Korenaar en ’t Schienvat.
De rit verheugd zich op steeds meer interesse van Broeders en Zusters uit binnen- en buitenland.
Daar aangekomen is het gebruik, dat wij ons op de parkeerplaats van de begraafplaats treffen met Broeders uit Duitsland om gezamenlijk onze arbeid te verrichten.
Behalve het poetsen en boenen, gaan wij daar ook een korte ceremonie houden, waarbij rozen zullen worden gelegd en tevens zingen wij daar het Mohrsoldaten lied. Een lied dat daar vlakbij is gecomponeerd en ook in het kamp Esterwegen ten gehore is gebracht voordat de SS ook dit weer heeft verboden. Dit lied is wereldwijd bekend geworden doordat het gebruikt is door de Internationale Brigades in de Spaanse burgeroorlog.

Na de arbeid gaan wij gewoontetrouw naar een gezellig terras (vesting Bourtange) om gezellig met elkaar iets te eten en te drinken. Daar eindigt het programma en kan een ieder weer vergenoegd huiswaarts keren wanneer hem of haar de tijd daar toe rijp acht.

26 september 2021

10.30 Vertrek vanaf Emmen

12.00 aankomst Esterwegen

13.30 vertrek vanaf Esterwegen

14.00 aankomst Bourtange

15.00 einde  

Wie koffie wil hebben op de startplaats zal uiterlijk 9.45 aanwezig moeten zijn, omdat anders de tijd te krap word.

Voor meer informatie over het kamp:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Esterwegen

Voor meer info over de loge:

https://de.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_ch%C3%A9rie

Info over het Moorsoldatenlied:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moorsoldatenlied

Het lied beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=oCzBkZTzMRs

Teksten en routes en nadere info volgen na inschrijving.

Inschrijven via mail: jos.konig@gmail.com

Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve hetgeen jezelf nuttigt op het terras.

Dit is een open rit en iedereen is welkom

Voor vier personen zijn er overnachtingsmogelijkheden bij mij.
Er kunnen wel meer mensen overnachten, maar die moeten dan zelf een matje en slaapzak mee nemen.
Zij kunnen kunnen op de vloer van een verwarmde ruimte slapen.

Broederlijke Groet,
Jos König

Die Moorsoldaten

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

De bewakers gaan heen en weer
Auf und nieder geh’n die Posten

Niemand, niemand kan erdoor komen!
Keiner, keiner kann hindurch!

Ontsnappen kost alleen maar het leven
Flucht wird nur das Leben kosten

De burcht is vier keer omheind
Vierfach ist umzäunt die Burg

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Wij zijn de moerassoldaten
Wir sind die Moorsoldaten

En trekken met de schep in’t moeras
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Maar wij zullen niet klagen
Doch für uns gibt es kein Klagen

Het kan niet voor altijd winter zijn!
Ewig kann’s nicht Winter sein!

Eens zullen we blij zeggen:
Einmal werden froh wir sagen:

Thuis, je bent weer van mij!
Heimat du bist wieder mein!

Dan trekken de moerassoldaten
Dann zieh’n die Moorsoldaten